Minimální trvanlivost u potravin

Co znamenají termíny minimální trvanlivost / expirace / spotřebujte do.

Doplňky stravy legislativně spadají pod potraviny a platí pro ně stejná pravidla označování spotřeby.

Minimální trvanlivost

Datum minimální trvanlivosti je datum, dokdy by potravina měla zůstat kvalitní. Uvádí se u potravin, které mají status trvanlivé. Jsou to sušené, zmražené nebo konzervované potraviny. Sem spadá drtivá většina doplňků stravy.

Potravinu můžete po uplynutí data minimální trvanlivost bezpečně konzumovat, pokud byla správně skladována a obal není poškozen. U doplňků stravy, které byly dobře skladovány, je velmi pravděpodobné, že jejich aktivita ani kvalita neklesá po uplynutí data minimální trvanlivosti.

U doplňků stravy je možné potravinu otestovat na přítomnost mikroorganismů a aktivní látku. Pokud je v pořádku, je naprosto bezpečné jej použít dalších 12 měsíců.

Datum spotřeby

Datum spotřeby uvádí, dokdy je bezpečné potravinu jíst. Platí pro čerstvé a rychle se kazící potraviny a po uplynutí tohoto data byste potravinu již jíst něměli.
Datum spotřeby můžete prodloužit zmražením.

Expirace

Termín expirace se v naší legislativě nepoužívá. Na produktech můžete vidět EXPIRY DATE, ale jedná se o dovezené produkty, kde je tento termín používán.