Andreashof - místo odkud jsou oleje Lichtyam®

Farma Andreashof, která pěstuje plodiny v kvalitě Demeter, se nachází severovýchodně od vesničky Überlingen u Bodamského jezera. Je obklopena mírně zvlněnou krajinou luk, tu a tam rybníky a lesy.

Na poměrně velké rozloze zemědělsko-zahradnického provozu se zde pěstují nejrůznější bylinky, květiny a také ,,světelný" kořen – Lichtyam® (Dioscorea batatas), známý z tradiční čínské medicíny – vše v kvalitě Demeter.

Suroviny, které se zde pěstují, jsou šetrně zpracovány a následně se z nich vyrábí kvalitní přírodní kosmetika, jako jsou právě oleje, které nabízíme.

Andreashof je místo, kde se dodržující směrnice Demeter a klade se velký důraz na péči o zeminu pro sázení a komposty. Jako hnojivo se zde používají rostlinné komposty, které jsou připraveny místními zaměstnanci a které byly několikrát upraveny biologicko-dynamickými preparáty (z léčivých bylin). V případě pěstování kultury světelného kořene Lichtyam® se upouští i od používání organických, byť povolených obchodních hnojiv. Intenzívněji se používají biodynamické postřikové přípravky (roháček, křemenáček, atd.). Aby se zabránilo napadení škůdci, je kladen důraz na usídlení užitečných živočichů, kteří učiní přítrž škůdcům.

Andreashof 1

Rok od roku se vylepšuje technika plnění bedýnek pro sázení zeminy a zkoumali vlivu nejrůznějších způsobů sázení na produkci a kvalitu. I nadále se provádí četné experimenty, jak zlepšit techniku i kvalitu pěstovaní. Všichni zaměstnanci se snaží, aby světelný kořen Lichtyam® jako plodina se svými speciálními vlastnostmi podporujícími vitalitu v našich zeměpisných šířkách zdomácněl a byl poskytnut evropským spotřebitelům.